O nás

Firma Animal vznikla v roku 1995 na základe potrieb a požiadaviek chovateľov poštových holubov. Keďže na Slovensku neexistovala žiadna firma, ktorá by zastupovala zahraničných výrobcov špeciálnych krmív a doplnkov výživy pre poštových holubov, firma Animal sa stala prvou a nosnou firmou takéhoto druhu na Slovensku. Vzhľadom na nie veľký trh je doposiaľ aj jedinou registrovanou firmou svojho druhu na Slovenskom trhu.

holub02Firma Animal je moderná a na potreby trhu pružne reagujúca spoločnosť, ktorá sa aktívne zúčastňuje všetkých výstav, veľtrhov a zároveň aj pretekov týkajúcich sa poštových holubov. Pravidelne sledujeme medzinárodné trendy kŕmenia a doplnkov výživy i nové poznatky v starostlivosti, tréningových dávkach a vlastnom chove poštových holubov.

V sídle firmy v Majcichove funguje aj veterinárna ambulancia, špecializujúca sa na choroby holubov, ale aj iných zvierat. Navštívte nás v pracovných hodinách
PONDELOK - PIATOK : 9:00 – 17:00 hod.,
Alebo sa vopred objednajte telefonicky na číslach 033-558 36 11; 0905-600 855

Okrem iného v ambulancii vykonávame:

  • pravidelné zdravotné prehliadky holubov
  • odbornú poradenskú činnosť pri starostlivosti, prevencii a liečbe
  • vyšetrenie a chemický rozbor trusu
  • očkovanie

Animal, SK-919 22 Majcichov 124
Tel./fax:033 /558 36 11
e-mail : animal@stonline.sk